Ταχυζυμωτήριο Με Εξερχόμενο Κάδο για 160 + 250kg
Ταχυζυμωτήριο Με Εξερχόμενο Κάδο για 160 + 250kg

Παρέχει δύο ταχυτήτων χρήση με διπλό κινητήρα.
Υπάρχει ένας δείκτης που δείχνει τη θερμοκρασία της ζύμης.
Ο χρόνος ζύμωσης μπορεί να ρυθμιστεί προαιρετικά.
Λειτουργεί πολύ αθόρυβα με το σύστημα τροχαλίας ιμάντα.