Κώνος Στρογγυλοποίησης
Κώνος Στρογγυλοποίησης

Aυτόματος ψεκασμός αλεύρου,κανάλια πλάσεως με επικάλυψη τεφλόν.

Βάρος στρογγυλοποίησης 300-1250gr.

Ένθετα κανάλια διαθέσιμα για 30-160gr.