Ανατρεπόμενο Ταχυζυμωτήριο.
Ανατρεπόμενο Ταχυζυμωτήριο.

Αυτόματο ταχυζυμωτήριο με ανυψωτικό.
Ένα εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημα που διατηρεί όλες του τις δυνάμεις και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του.
Ως εκ τούτου, μειώνει τον χρόνο ζύμωσης και το καθιστά εύκολο να ξεφορτώσει, χρησιμοποιώντας το υδραυλικό σύστημα ανάκλησης.