Υδραυλική Πρέσας Ζύμης
Υδραυλική Πρέσας Ζύμης

Υδραυλική Πρέσας Ζύμης

Σε πολλούς τύπους.
Χωρητικότητα ζύμης εώς και 20kg ζύμης τη φορά.
Διαφορετικά εξαρτήματα κοπής  για την χρήση της
ίδιας της μηχανής.

GRIDS (2)